Warunki uczestnictwa

  1. Udział w szkoleniu jest płatny zgodnie z opłatami zamieszczonymi na stronie www.purequality.pl
  2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie Formularza zamówienia oraz otrzymanie potwierdzenia zgłoszenia zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie świadczenia usług szkoleniowych.
  3. Opłata za szkolenie uiszczana jest zgodnie z Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych.
  4. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych.